Bygg ihop Stockholm och Uppsala med magnettåg

Friday, February 1, 2019 - 00:00

DEBATT. Om Sverige ska kunna skapa en långsiktigt hållbar framtid med modern infrastruktur måste man tänka nytt. Lär av magnettågssatsningar i Kina, Japan, USA, Finland och Estland, skriver Rune Wigblad, professor i industriell ekonomi.

Visionära politiska ledare runt om i världen talar allt oftare om satsningar på existerande magnettågsteknik för topphastigheter över 400 kilometer i timmen. Det är snabba resor för ökad kapacitet i transportsystemet och en förtätning mellan orter.

Det snabbaste tåget i kommersiell drift är i dag magnettåget i Shanghai med en topphastighet på 430 kilometer i timmen. Kina har också en färdig design för snabba vagnar och planerar för ett magnettåg med topphastigheten 550 kilometer i timmen.

Mera: https://www.di.se/debatt/bygg-ihop-stockholm-och-uppsala-med-magnettag/