Helsinki-Tallinna rautatietunnelin ympäristövaikutusten arvioinnista on käyty ennakkoneuvottelu (Uusimaa)

Friday, August 3, 2018 - 06:31

Finest Bay Area Development Oy suunnittelee Suomen ja Viron välisen merenalaisen rautatietunnelin rakentamista. Hankkeesta vastaavat ja viranomaiset ovat käyneet yhteisen ennakkoneuvottelun tarvittavista ympäristöselvityksistä. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyy, kun hankkeesta vastaavat jättävät arviointiohjelman Uudenmaan ELY-keskukselle.

ELY-keskuksen järjestämään neuvotteluun osallistuivat hankkeen edustajat ja YVA-asiaa hoitavana konsulttina Pöyry Finland Oy, ympäristöministeriö, valtion ympäristölupaviranomainen (AVI), Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien edustajat, Uudenmaan liitto sekä muut asiaan liittyvät tutkimuslaitokset ja viranomaistahot.

Ennakkoneuvottelussa käytiin läpi hanketta ja sen merkittävimpien ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarvittavia selvityksiä. Hankkeesta vastaava esitteli arviointiohjelman luonnoksen ja eri viranomaiset kertoivat omia näkemyksiään. Neuvottelun tavoitteena oli edistää erilaisten selvitysten ja lupamenettelyiden kokonaisuuden hallintaa.

Lue lisää: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/helsinki-tallinna-rautatietunnelin-ymparistovaikutusten-arvioinnista-on-kayty-ennakkoneuvottelu-uusimaa-