Finest Bay Area Rautatietunneli Suomen ja Viron välillä YVA ohjelma

Finest Bay Area Rautatietunneli Suomen ja Viron välillä YVA ohjelma

FinestBay Area-uutisia: Tallinnan tunnelihankkeen Suomen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on toimitettu YVA-yhteysviranomaiselle Uudenmaan ELY-keskukselle sekä arviointiohjelmasta tehty kansainvälinen tiivistelmä YVAn kansainvälisestä kuulemisesta vastaavalle viranomaiselle Ympäristöministeriöön. Arviointiohjelmaan voi tutusta oheisen linkin kautta.

Finest Bay Area Rautatietunneli Suomen ja Viron välillä YVA ohjelma


Arviointiohjelmasta ei ole vielä virallisesti kuulutettu, vaan Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa erikseen miten ja milloin yleisö voi ilmaista mielipiteensä sekä viranomaiset antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta. Viranomainen kuuluttaa hankkeesta internetsivuillaan: https://www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA 

Edellä mainituille YVA-viranomaisen verkkosivuille tulee arviointiohjelman lisäksi tietoa hankkeesta, kuten arviointiohjelman nähtävilläoloaika, nähtävilläolopaikat sekä yleisötilaisuuden ajankohta ja paikka.

Dokumentti löytyy myös viranomaisten sivulta osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA

Päivitetty 22 Maaliskuuta 2019