Newsroom

Wednesday, August 8, 2018 - 06:31

HELSINKI (Reuters) - Finland’s government is open to plans by a former executive at the Angry Birds game maker Rovio who wants to seek Chinese funding for an undersea train tunnel to link Helsinki with the Estonian capital Tallinn, a minister said.

The former executive, Peter Vesterbacka, wants to seek Chinese for funds for the long-standing project that has a price tag of 15 billion-20 billion euros ($18 billion-$24 billion) and which has yet to secure financial backing from the two governments and the European Union.

“I’m very open to his plans,” Finnish Transport and Communications Minister Anne Berner told Reuters by telephone. “He needs state contribution and we need private sector presence. Private money often accelerates projects.”

Read more: https://www.reuters.com/article/us-finland-estonia-tunnel/finland-open-to-plans-by-ex-angry-birds-executive-for-china-funding-of-estonia-tunnel-minister-idUSKCN1J40K2


Wednesday, August 8, 2018 - 03:00

Peter Vesterbacka on suurien visioiden mies. Mediassa on kirjoiteltu jo vuoden ajan Helsingin ja Tallinnan yhdistävästä junatunnelista, jolle haetaan 15 miljardin euron rahoitusta. Tunnelin on luvattu mahdollistavan 20 minuutin junamatkan kaupunkien välille viimeistään jouluaattona 2024.

Tunneli on kuitenkin vasta alkua. ”Se on vain mahdollistaja”, kuten Vesterbacka asian ilmaisee. Miehen mukaan jokainen maan alle sijoitettu euro vastaa kymmentä euroa maan päällä. ”Jos tunneli maksaa 15 miljardia, maan päälle tulee rakennusmassaa 150 miljardin edestä.”

Ensimmäinen esimerkki junatunnelin maan päälle luomista mahdollisuuksista on 15 kilometrin päähän Helsingin edustalle kaavailtu tekosaari, jonka on tarkoitus asuttaa ja työllistää 50 000 ihmistä. Suunnitelma kuulostaa utopistiselta.

 

Lue lisää https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/rakennus/50-000-asukkaan-tekosaarta-kaavaillaan-helsingin-edustalle-peter-vesterbackan-suunnitelmissa-suomenlahden-macao-6735260

 

 


Friday, August 3, 2018 - 06:31

Finest Bay Area Development Oy suunnittelee Suomen ja Viron välisen merenalaisen rautatietunnelin rakentamista. Hankkeesta vastaavat ja viranomaiset ovat käyneet yhteisen ennakkoneuvottelun tarvittavista ympäristöselvityksistä. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyy, kun hankkeesta vastaavat jättävät arviointiohjelman Uudenmaan ELY-keskukselle.

ELY-keskuksen järjestämään neuvotteluun osallistuivat hankkeen edustajat ja YVA-asiaa hoitavana konsulttina Pöyry Finland Oy, ympäristöministeriö, valtion ympäristölupaviranomainen (AVI), Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien edustajat, Uudenmaan liitto sekä muut asiaan liittyvät tutkimuslaitokset ja viranomaistahot.

Ennakkoneuvottelussa käytiin läpi hanketta ja sen merkittävimpien ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarvittavia selvityksiä. Hankkeesta vastaava esitteli arviointiohjelman luonnoksen ja eri viranomaiset kertoivat omia näkemyksiään. Neuvottelun tavoitteena oli edistää erilaisten selvitysten ja lupamenettelyiden kokonaisuuden hallintaa.

Lue lisää: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/helsinki-tallinna-rautatietunnelin-ymparistovaikutusten-arvioinnista-on-kayty-ennakkoneuvottelu-uusimaa-


Friday, June 8, 2018 - 06:31

HELSINKI (Reuters) - Finland’s government is open to plans by a former executive at the Angry Birds game maker Rovio who wants to seek Chinese funding for an undersea train tunnel to link Helsinki with the Estonian capital Tallinn, a minister said.

The former executive, Peter Vesterbacka, wants to seek Chinese for funds for the long-standing project that has a price tag of 15 billion-20 billion euros ($18 billion-$24 billion) and which has yet to secure financial backing from the two governments and the European Union.

“I’m very open to his plans,” Finnish Transport and Communications Minister Anne Berner told Reuters by telephone. “He needs state contribution and we need private sector presence. Private money often accelerates projects.”

 

Read more https://www.reuters.com/article/us-finland-estonia-tunnel/finland-open-to-plans-by-ex-angry-birds-executive-for-china-funding-of-estonia-tunnel-minister-idUSKCN1J40K2


Monday, June 4, 2018 - 00:00

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut tulevaisuuskatsauksensa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa 4. kesäkuuta.  LVM nostaa keskeisiksi seuraavalla hallituskaudella ratkaistaviksi asioiksi liikenneverkon rahoituksen, päästövähennysten toimeenpanon ja viestintäverkkojen kattavuuden.

- Liikenne ja viestintä luovat hyvinvointia, kestävää kasvua ja kilpailukykyä. Tarvitsemme tulevaisuuden liikenne- ja viestintäpolitiikalle entistä rohkeamman vision, jossa Suomi on globaali solmukohta ihmisten, tavaroiden ja datan liikenteelle. Sen saavuttaminen edellyttää useiden hallituskausien ylittävää kansallista sitoutumista, sanoo kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Tulevaisuuskatsauksessa arvioidaan liikenteen ja viestinnän tulevaisuuden näkymiä ja toimenpiteitä neljän teeman kautta. Nämä ovat palvelut, tieto, ilmasto ja verkot.

Lue lisää: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomesta-globaali-solmukohta-ihmisten-tavaroiden-ja-datan-liikenteelle


Sunday, June 3, 2018 - 06:31

Uusi neliökilometrin kokoinen tekosaari, yli kymmenen kilometrin päässä kaukana merellä Helsingin ulkopuolella. Voisiko tällaisen saaren todella rakentaa Suomenlahdelle? Millainen ympäristö se olisi ihmisille, linnuille ja kasveille. Olisiko se onnellisten ihmisten elinalue meren keskellä, vaihtelevien sääolosuhteiden ja luonnonnäytelmien ytimessä? Kuulostaako aihe mielikuvitukselta tai fantasialta? Luontoretkellä luodaan melko villejä ja mielenkiintoisia mielikuvia siitä mitä voisi olla pian luvassa, jos saarirakentaja Peter Vesterbacka saa jättimäisen hankkeensa etenemään. Retkikaverina Helsingin rantakalliolla on Juha Laaksonen.

https://areena.yle.fi/1-4420378


Sunday, June 3, 2018 - 00:00

Uusi neliökilometrin kokoinen tekosaari, yli kymmenen kilometrin päässä kaukana merellä Helsingin ulkopuolella. Voisiko tällaisen saaren todella rakentaa Suomenlahdelle? Millainen ympäristö se olisi ihmisille, linnuille ja kasveille.

Olisiko se onnellisten ihmisten elinalue meren keskellä, vaihtelevien sääolosuhteiden ja luonnonnäytelmien ytimessä? Kuulostaako aihe mielikuvitukselta tai fantasialta?

Luontoretkellä luodaan melko villejä ja mielenkiintoisia mielikuvia siitä mitä voisi olla pian luvassa, jos saarirakentaja Peter Vesterbacka saa jättimäisen hankkeensa etenemään. Retkikaverina Helsingin rantakalliolla on Juha Laaksonen. Kuva: Juha Laaksonen / Yle

Kuuntele: https://areena.yle.fi/1-4420378


Monday, May 28, 2018 - 06:31

TALLINNA-TUNNELIN suunnittelu on etenemässä, ainakin Espoon suuntaan.

Espoon Keilaniemen linjausta virittänyt pelikonkari Peter Vesterbacka on yhteistyökumppaneidensa kanssa hakemassa ympäristövaikutusten arviointia (yva) tästä linjauksesta.

Yva-selvitys käynnistyy, kun hankkeen toimijat jättävät hakemuksen Uudenmaan ely-keskukseen. Rakennetun ympäristön ohjausyksikön päällikkö Aimo Huhdanmäki ely-keskuksesta sanoo, että yksittäisissä hankkeissa yva-menettelyn aloitus kuuluu nimenomaan hankkeen omistajalle.

Lue lisää: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005697423.html


Tuesday, May 15, 2018 - 06:31

Tallinnan rautatietunneli on suurhanke, jonka toteuttaminen edellyttää yksityisen sektorin osallistumista. Tunnelilla olisi toteutuessaan laajoja positiivisia vaikutuksia molemmille maille, ja se esimerkiksi tehostaisi Euroopan ja Aasian välistä liikennettä.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtaman työryhmän raportissa todetaan, että tunnelihankkeen laajuudesta ja monimutkaisuudesta johtuen sen eteneminen edellyttää uusia, innovatiivisia ratkaisuja etenkin rahoituksen suhteen. Yksityisen sektorin osallistuminen nopeuttaisi hankkeen etenemistä ja vahvistaisi sen taloudellista kannattavuutta. Toteutuakseen tunnelihanke voitaisiin rahoittaa useasta eri lähteestä.

Raportissa suositellaan, että hanke tarvitsee edetäkseen vahvan projektiorganisaation. Seuraavana askeleena esitetään hankkeen kehittämisvaiheeseen perustettavaa toimijaa, kuten hankeyhtiötä, joka veisi hanketta eteenpäin.

Lue lisää: https://www.lvm.fi/-/tyoryhma-tallinnan-rautatietunnelista-suurhanke-edellyttaa-yksityisen-sektorin-osallistumista-972886


Tuesday, May 15, 2018 - 06:31

The Helsinki-Tallinn Tunnel is a large-scale project that would require the involvement of the private sector in order to proceed. The tunnel would have wide-ranging positive effects on both countries, and it would enhance traffic between Europe and Asia.

The report of the task force chaired by the Ministry of Transport and Communications states that due to the scale and complexity of the tunnel project, its progress would require new, innovative solutions, especially regarding funding. Private sector involvement would speed up the progress of the project and strengthen its financial viability. One way to implement the tunnel would be to find multiple sources of funding for the project.

The report recommends that in order to proceed, the project would need a strong project organisation. The next step could be to establish a development vehicle, like a project company, that would take the project forward.

Read more: https://www.lvm.fi/en/-/tallinn-tunnel-task-force-unique-mega-project-requires-private-sector-participation-972876