Peter Vesterbacka bygger Eurasiens hjärta

Saturday, November 25, 2017 - 05:31

Järnvägstunneln mellan Helsingfors och Tallinn tog ett steg närmare fullbordan på lördagen. Då undertecknas en avsiktsförklaring mellan utvecklingsbolaget Finest Bay Area, Pöyry, A-Insinöörit och Fira. Projektet är lokalt, men implikationerna globala.

Avsiktsförklaringen (memorandum of understanding) är första steget mot att grunda ett konsortium för tunnelbygget, som ska komma i gång nästa år. Planen är att tunneln ska vara klar att öppna om fem år. Till skillnad från till exempel Västmetron, som drog ut på tiden och överskred budgeten, är Tallinntunneln ett privat projekt. Det innebär att aktörerna har ett intresse av att genomföra projektet så snabbt och billigt som möjligt, förklarar Peter Vesterbacka, entreprenör och initiativtagare. (Vesterbacka intervjuades i HBL också 13.11. Red.anm)

– Kring 70 procent av finansieringen kommer från Kina, resten från finska pensionsbolag och mindre investerare. Men detaljerna är fortfarande öppna, vi har fört inledande diskussioner, säger Vesterbacka.

 

Läs mer: https://www.hbl.fi/artikel/peter-vesterbacka-bygger-eurasiens-hjarta/