Suomen ja Viron välisen rautatietunnelin ympäristövaikutusten arviointi ja esisuunnittelu

Wednesday, January 9, 2019 - 00:00

Finest Bay Area Development Oy suunnittelee merenalaisen rautatietunnelin rakentamista Suomen ja Viron välille. Tunnelin avulla maiden välinen matkustusaika lyhenee noin 20 minuuttiin, ja siten rautatietunnelin avulla pääkaupunkiseudusta ja Tallinnasta muodostuisi yhtenäinen metropolialue. Hanke lisää kaupunkien välisen yhteistyön mahdollisuuksia ja sen myötä alueella on mahdollisuus kehittyä merkittäväksi Aasian ja Euroopan yhdistäväksi keskukseksi.

Pöyry vastaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA). Teknisestä esisuunnittelusta vastaa konsortio, johon kuuluu Pöyryn lisäksi A-Insinöörit Oy. Sekä YVA-menettelyn valmistelu että tekninen esisuunnittelu aloitettiin toukokuussa 2018.

Maailman pisin rautatietunneli

Tunneli tulee olemaan valmistuessaan maailman pisin rautatietunneli, kokonaispituudeltaan noin 100 km. Rakentamisessa on määrä käyttää pääosin TBM-tekniikkaa (Tunnel Boring Machine), jonka tukena käytetään perinteistä poraus-räjäytys -menetelmää. TBM-tekniikka tarkoittaa täysperäporausta, jolla koko tunneliprofiilin laajuinen tunneli porataan kerralla valmiiksi. Samalla asennetaan tarvittavat betonielementit tunnelin seinämien vahvistamiseksi ja tiivistämiseksi. TBM-tekniikkaa käytetään tässä mittakaavassa ensimmäistä kertaa.

Lue lisää: http://www.poyry.fi/projektit/finest-bay-area