Suomesta globaali solmukohta ihmisten, tavaroiden ja datan liikenteelle

Monday, June 4, 2018 - 00:00

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut tulevaisuuskatsauksensa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa 4. kesäkuuta.  LVM nostaa keskeisiksi seuraavalla hallituskaudella ratkaistaviksi asioiksi liikenneverkon rahoituksen, päästövähennysten toimeenpanon ja viestintäverkkojen kattavuuden.

- Liikenne ja viestintä luovat hyvinvointia, kestävää kasvua ja kilpailukykyä. Tarvitsemme tulevaisuuden liikenne- ja viestintäpolitiikalle entistä rohkeamman vision, jossa Suomi on globaali solmukohta ihmisten, tavaroiden ja datan liikenteelle. Sen saavuttaminen edellyttää useiden hallituskausien ylittävää kansallista sitoutumista, sanoo kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Tulevaisuuskatsauksessa arvioidaan liikenteen ja viestinnän tulevaisuuden näkymiä ja toimenpiteitä neljän teeman kautta. Nämä ovat palvelut, tieto, ilmasto ja verkot.

Lue lisää: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomesta-globaali-solmukohta-ihmisten-tavaroiden-ja-datan-liikenteelle